Předmět moderní technologie se zaměřuje na nové technologie a jejich využití ve školství. Cílem předmětu je pohled do současnosti a budoucnosti v oblasti moderních technologií. Důraz je kladen na trendy v didaktické technice - v hardware a software pro osobní počítače, tablety a prostředky implementace informačních systémů. Je zmíněno pedagogické a didaktické hledisko v oblasti moderních technologií a jejich využití ve škole. Porozumění současným a budoucím trendům v moderních technologiích je důležitou složkou rozvoje ICT koordinátora v této oblasti.