Projektová výuka je považována za velmi efektivní metodu v souvislosti s naplňováním klíčových kompetencí vymezených v RVP. Snaha propojit poznatky z různých oblastí však klade nemalé nároky na tvůrce projektů nejen ve fázi přípravy projektu. Stále častější je proto nasazení ICT a jeho využití v rámci nejrůznějších projektů. Cílem předmětu je seznámit účastníky studia se smyslem a metodikou projektového vyučování s podporou ICT, osvojit si postupy práce s dostupnými nástroji. Pozornost bude věnovaná také příkladům tzv. „Dobré praxe“.