V oblasti informačních a komunikačních technologií se můžeme setkat s mnoha anglickými termíny. Cílem předmětu je seznámit účastníky studia s mnoha anglickými odbornými termíny a to nejen po stránce překladu do českého jazyka, ale hlavně po stránce významové. Přehled a pochopení anglických termínů je základem i pro absolvování dalších předmětů v rámci studia ICT koordinátora.