Předmět se zabývá pedagogickými přístupy ke vzdělávání s podporou počítačových technologií, zejména internetu, multimediálních prostředků i výukových programů. Obsahuje také informace o internetové komunikaci a využití informačních zdrojů určených k podpoře výuky. Na základě znalostí uznávaných teorií učení, didaktických teorií (behaviorismus, kognitivismus/instruktivismus a konstruktivismus) seznamuje s netradiční teorií učení formováním spojení v síti – s konektivismem.