V současnosti zažívají technicky zaměřené předměty na ZŠ „období temna“. Jejich hodinové dotace nejsou nikterak velké. O to více je třeba u žáků rozvíjet technické myšlení. Vybudovat u nich kladný vztah k technice, nadchnout je pro ni a umožnit jim poznání, jestli právě technika a technicky zaměřené obory nejsou tím, čemu by se rádi věnovali i ve svém budoucím povolání.

Kurz je zaměřen na získání základních znalostí a dovedností z oblasti elektrotechniky, elektroniky jako například sestavování jednoduchých elektrických obvodů, měření základních obvodových veličin, nebo pájení. Tyto základy jsou dále rozšiřovány např. o problematiku způsobu vedení domovních rozvodů (standardního i moderního) včetně základních principů jejich jištění, principů činností vybraných domácích spotřebičů či orientaci v běžně používaných obvodech s diodami, tranzistory, operačními zesilovači. Důraz je kladen zejména na praktické využití získaných dovedností a schopností ve výuce na ZŠ. Všechny výše uvedená témata jsou provázena praktickými příklady a ukázkami.