Využití 3D grafiky a zájem o ni v posledních letech významně vzrůstá. Z velké části je to dáno zvyšujícím se výkonem počítačů i dostupností 3D modelovacích a animačních aplikací. Tyto moderní způsoby počítačové podpory se stále více prosazují a využívají i ve výuce. Z pohledu výuky na základní škole či tvorby vlastních materiálů, které využívají 3D grafiku, se jeví jako optimální program SketchUp (disponuje jednoduchým a intuitivním ovládáním). Kurz je zaměřen na základy práce s tímto programem. Seznamuje s prostředím programu, kreslícími a editačními nástroji. Představuje základní strategie tvorby 3D objektů včetně možnosti integrace do výukových materiálů.