Interaktivní tabule lze v současné době považovat za určitý standard mezi vyučovacími prostředky, kterými školy běžně disponují. Pro mnoho učitelů se staly každodenním pomocníkem při práci v hodině. Bez problémů ovládají funkce a nástroje softwaru interaktivní tabule, tvoří interaktivní výukové materiály atp. Přesto mnozí z nich zastávají názor, že vynaložená energie do tvorby takových materiálů nepřináší odpovídající efekt ve výuce. Jak tedy vytvářet materiály více efektivněji? Jakými technologiemi lze snadno a rychle obohatit stávající materiály o nové prvky? Právě na tyto otázky reaguje obsahová koncepce tohoto kurzu. Přitom se neomezuje pouze na nácvik technických dovedností při práci s jednotlivými programy či technologiemi. Důraz je kladen zejména na praktické využití jednotlivých funkcionalit ve výuce.