Schopnost učitele úspěšně organizovat a řídit vyučovací proces za pomoci moderních vyučovacích prostředků (například interaktivních tabulí), je dnes mnohdy považována za samozřejmost, přestože je práce s interaktivní tabulí do jisté míry specifická. Znalost těchto specifik spolu s ovládnutím základních softwarových funkcí a nástrojů interaktivní tabule může představovat, zejména pro začátečníky, dobrý start směrem ke kvalitní interaktivní výuce za pomoci interaktivní tabule. Kurz je zaměřen na základy práce s interaktivní tabulí, počínaje výběrem a koupí vyhovujícího řešení, zásadami správného provozu nebo například odstranění běžných problémů technického charakteru.  Dále se zaměřuje na demonstraci základních funkcí a nástrojů (vždy na konkrétních příkladech a s ohledem na praktické využití). Není opomenuta ani didaktika interaktivní výuky (úloha učitele a žáka při interaktivní výuce, metody výuky s pomocí interaktivní tabule, apod.).