Kurz navazuje na kurz "Praktická robotika ve výuce i volném čase". Kurz je určen učitelům 1. i 2. stupně ZŠ, kteří si sami, nebo se svými žáky, chtějí využívat robotickou stavebnici pro zlepšení názornosti  i atraktivity výuky v přírodovědných oborech. Učitel se v kurzu naučí vytvářet konkrétní modely, doplnit je potřebnými elektronickými obvody a tyto modely řídit prostřednictvím robotického systému. Celý kurz na praktických aplikacích rozšiřuje získané znalosti z předchozích dvou kurzů a podle zaměření učitelů v kurzu jsou voleny aplikační příklady. Aplikační příklady tedy do jisté míry volí sami frekventanti kuru. Může jít například o systémy pro výuku fyziky, technické zajímavosti a principy činnosti různých strojů a přístrojů, environmentální aplikace, měřící aplikace apod.