Na konci tohoto předmětu bude student schopen: 1. ovládat jazyky pro tvorbu www stránek, zapisovat www kód pomocí HTML/XHTML a CSS; 2. navrhovat vzhled www stránek ve vhodném grafickém editoru a využít grafických prvků k sestavení webu; 3. tvořit kompletní www stránky přímým zápisem kódu; 4. orientovat se v technologiích pro tvorbu statického a dynamického webu – skripty a databáze; 5. použít a nainstalovat některý z běžných redakčních systémů pro vytvoření www stránek;