Předmět je zaměřen na výuku výpočetní techniky na ZŠ, její řízení a praktické využití získaných znalostí a dovedností během studia na KTEIV.
Na konci tohoto předmětu bude student schopen: tvořit interaktivní prezentace o svých teoretických znalostech v oblasti IT; tvořit školní plány na výuku z oblasti informatiky; předkládat poznatky o metodách výuky a oblastech výuky na ZŠ; aktivně vyučovat látku z oblasti výpočetní a komunikační techniky