Obsahem kurzu bude seznámit zájemce s problematikou základů technického kreslení. S využitím 2D CAD ukázat jak vytvořit výkresovou dokumentaci k jednoduchým výrobkům do školních dílen.