Kurz je zaměřen na principy a získání praktických dovedností s vytvářením 3D objektů v aplikaci Cinema 4D. Jednotlivá témata se týkají modelování, editací a transformací, osvětlením a materiály, prací s objekty scény, základy tvorby animací a dalšími prvky v procesu tvorby 3D grafiky.