Kurz pokrývá látku základů počítačových sítí LAN (WAN) z pohledu principů a teoretických pojmů v dané oblasti. Kurz je založen na kurikulu Cisco - CCNA Exploration 1. Jeho úspěšným dokončením je možné získat certiífikát Cisco Networking Academy i znalosti požadované ke splnění první části Cisco profesní certifikace CCNA 1- 4 (ICDN 1, ICDN 2). Kurz obsahuje větší část teoretických pojmů a dílčí praktická cvičení.