Náplň předmětu Elektrotechnika 1 se svou problematikou zaměřuje na opakováni základních znalostí a dovedností z oblasti matematiky a elektrotechniky. Dále se věnuje základním elektrotechnickým pojmům, jevům a obvodovým řešením včetně základních výpočetních metod v elektrotechnice a elektronice. Zabývá se také výrobou a distribucí elektrické energie.