Na konci tohoto kurzu bude student schopen: vysvětlit a popsat funci jednotlivých součástí PC; porozumí principům činnosti PC, adresaci, zpravování a uložení dat; získá předled o základech počítačových sítí, bezpečnosti a virové ochraně; získá potřebné znalosti k absolvování závěrečné zkoušky oboru;

Předmět úzce navazuje na předchozí předměty studia a vyžaduje znalosti z těchto předmětů. Především pak IT Essentials (Základy výpočetní techniky)