Po ukončení předmětu by student měl být schopen využít základní znalosti z oblasti využití počítače na 1. stupni ZŠ. Znát teoretické principy funce PC a prakticky pracovat s prostředky výpočetní techniky v rozsahu nutném k výuce na 1. stupni ZŠ podle RVP ZV.