Na konci tohoto kurzu bude student schopen: zpracovávat a samostatně tvořit v oblasti 3D grafiky; modelovat, aplikovat materiály a osvětlení na 3D scénu; vytvářet jednoduché 3D animace; vytvořit samostatně scénu a finální render v aplikaci CINEMA 4D;