Předmět navazuje na DVT1. Student prokáže schopnost orientovat se v oblasti výuky VT na ZŠ a samostatně vést výuku ve všech oblastech probíraných na KTEIV.