Kurz je zaměřen na širší možnosti využití počítačové grafiky v nejen školní praxi. Na konci tohoto kurzu student: porozumí teoretickým základům počítačové grafiky; bude schopen vysvětlit základní pojmy z PC grafiky; osvojí si praktické dovednosti pro práci s vektorovou, rastrovou, 3D grafikou a zpracováním digitální fotografie;