Po ukončení předmětu by student měl být schopen využít základní vědomosti a dovednosti při práci s přírodními, textilními a technickými materiály a aplikovat získanou inspiraci pro pracovní činnosti předškolních dětí v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.