Na konci tohoto předmětu bude student schopen:
1. vysvětlovat látky z oblastí hardware, software a počítačových sítí pro potřeby základních škol;
2. využívat pokročilé funkce aplikací vhodných k výuce na základních školách;
3. připravovat výukové opory a přípravy učitele pro využití ve vzdělávání;
4. znát a vysvětlit do hloubky látku hw a sw;