Student je po úspěšném absolvování předmětu schopen diskutovat o základních diagnostických a terapeutických metodách využívaných v lékařství a pojmenovat základní přístrojovou techniku, která se v jednotlivých lékařských oborech používá.