Na konci tohoto předmětu bude student schopen: - správně vyučovat základní programátorské koncepty, - porozumět základním principům výuky programování, - analyzovat programátorská témata a sestavit si vyučovací hodinu, - korektně hodnotit své žáky, - znát dostupné učebnice, - hodnotit programovací jazyky a prostředí z hlediska jejich vhodnosti pro výuku programování, - znát současný vzdělávací systém, postavení a cíle programování na daném stupni školy (a stupni nižším). - samostatně prezentovat, vyučovat a diskutovat o ICT v kontextu základní školy;