Tento kurz slouží pro učitele informační a komunikační výchovy, jak správně vyučovat tento předmět.