Student je po úspěšném absolvování předmětu schopen shrnout a posoudit základní problematiku spojenou s provozem a ekonomikou vlastní domácnosti a diskutovat o začleňování mladých lidí do samostatného života.