Po absolvování předmětu budou studenti schopni:
Orientovat se v možnostech a využití širšího spektra programového vybavení k tvorbě didaktických pomůcek na PC.
Využívat grafický software k přípravě pracovních listů a dalších pomůcek.
Efektivně využívat PC k tvorbě interaktivních didaktických pomůcek.
Vytvořit samostatně didaktickou pomůcku s možností praktického využití v edukaci žáků.