Na konci tohoto kurzu bude student schopen: zpracovávat data pomocí kancelářských aplikací; využívat pokročilé funkce textových editorů pro svoji práci; využívat pokročilé funkce tabulkových editorů; vytvářet výukové prezentace; orientovat se v oblasti tvorby www stránek; dodržovat pravidla citací a typografie