Cílem předmětu je naučit absolventy tvořit databáze a pracovat s databázovým systémem, manipulovat s daty prostřednictvím databází z webu a znát principy relačních databází, systémů řízení báze dat a návrhů databází včetně normalizace datového modelu.