Cílem předmětu je získat praktické dovednosti při tvorbě 3D grafiky na PC s využitím vhodného software (Cinema4D a další doplňkový software). Vytvořené scény, modely a další prvky je možné využít i pro výukové účely v prostředí základních škol.