CAD systémy a konstruování na PC se zaměřují na počítačovou podporu technického kreslení v technických oborech. Cílem předmětu je seznámení s CAD systémy v technickém kreslení, se základními příkazy a postupy při tvorbě výkresové dokumentace. Důraz je kladen na zvládnutí kreslení s využitím CAD programů. Problematika CAD a konstruování na PC zahrnuje ukázky výkresů, námětů do škol a zájmových kroužků a rozšiřuje v tomto směru oblast působnosti ICT koordinátora.