S tendencí k využití počítačů ke vzdělávacím účelům se setkáváme již v samotných počátcích zavádění výpočetní techniky. Dnes e-learningové systémy – např. elektronický výukový systém LMS Moodle - běžně podporují proces výuky. Cílem předmětu je seznámit účastníky se základy prostředí výukového systému Moodle a se zásadami tvorby výukových opor v systému LMS Moodle.