Náplní předmětu je založena na kurikulu Cisco IT Essentials a pokrývá látku IT technika z pohledu stavby, konfigurace a správy PC a řešení problémů v oblasti ICT. V teoretické i praktické rovině získá posluchač znalosti a dovednosti ke spravování zařízení informačních a komunikačních technologií.