Závěrečnou prací student studia ICT koordinátor prokazuje porozumění oblasti informačních a komunikačních technologií. Práce může být teoretická, teoreticko-praktická se zaměřením na problematiku využívání ICT na základních školách, součástí práce je využívání citací a zdrojů.