Náplní ICT koordinátora může být i plánování volnočasových aktivit v rámci školy, ale rovněž by měl být obeznámen s tím, jakým způsobem dnes žáci běžně využívají ICT ve svém volném čase a být tak i nápomocen svým kolegům. Cílem tohoto předmětu je obeznámení s aktuálními trendy v digitální zábavě žáků a rovněž možnosti využití ICT školy k mimoškolním volnočasovým aktivitám, které škola může nabídnout.