Oblast aktuálních zdrojů informací a výukových objektů nabízí prostředek k rozvoji informatického vzdělávání. ICT, citace a etické zacházení s informacemi, trendy a novinky v této oblasti rozšiřuje informační vzdělávání o důležité aspekty. Přehled a orientace v oblasti zdrojů informací, práce s internetovými a literárními zdroji je důležitou složkou fungování ICT koordinátora.