Nabídka kurzů KTEIV určená pro učitele ZŠ a MŠ v rámci zvyšování kvalifikace a kariérního systému.

Kurz je zaměřen na principy a získání praktických dovedností s vytvářením 3D objektů v aplikaci Cinema 4D. Jednotlivá témata se týkají modelování, editací a transformací, osvětlením a materiály, prací s objekty scény, základy tvorby animací a dalšími prvky v procesu tvorby 3D grafiky.

Kurz je zaměřen na základy práce a využití aplikace Adobe Photoshop. Jeden z nejrozšířenějších programů pro zpracování rastrové grafiky je probírán od základů na jednotlivých praktických ukázkách a cvičeních. Využití pro úpravu fotografií, webdesign, grafické návrhy a další využití.

Využití 3D grafiky a zájem o ni v posledních letech významně vzrůstá. Z velké části je to dáno zvyšujícím se výkonem počítačů i dostupností 3D modelovacích a animačních aplikací. Tyto moderní způsoby počítačové podpory se stále více prosazují a využívají i ve výuce. Z pohledu výuky na základní škole či tvorby vlastních materiálů, které využívají 3D grafiku, se jeví jako optimální program SketchUp (disponuje jednoduchým a intuitivním ovládáním). Kurz je zaměřen na základy práce s tímto programem. Seznamuje s prostředím programu, kreslícími a editačními nástroji. Představuje základní strategie tvorby 3D objektů včetně možnosti integrace do výukových materiálů.

Kurz se nejprve zaměřuje na principy fotografování, zásady, možnosti, nastavení a režimy z hlediska ovládání fotoaparátu. Zmiňuje vybrané techniky a zásady kompozice a další aspekty tvorby fotografií. V další části se zabývá zpracování fotografií na PC a jejich úpravami ve vybraných rozšířených aplikacích jako je Zoner PhotoStudio, Adobe Photoshop, Google Picasa a další.

Kurz je určen učitelům 1. i 2. stupně ZŠ, kteří si sami, nebo se svými žáky, chtějí vytvářet jednoduché elektronické digitální obvody. Naučit se prostřednictvím jednotlivých obvodů, modelů a aplikací jak fungují a k čemu se používají základní číslicové systémy, jako jsou například klopné obvody, čítače, dekodéry, AD a DA převodníky apod. elektronické prvky. Učitel se naučí jak dětem pomoci se stavbou různých elektronických stavebnic a s jejich oživováním. Naučí se pájení i SMD technologií, základům měření digitálních obvodů, práci s digitálním osciloskopem ve škole i potřebným základům číslicové techniky.

Cílem kurzu bude seznámit zájemce s nářadím a pomůckami používanými při práci s drátem a s technikou tvorby hlavolamů z drátu.

Kurz se zabývá využitím e-learningu v LMS Moodle. Tématem je nejen samotná tvorba e-learningových kurzů a využití možností, které Moodle nabízí, ale také zásady a principy tvorby e-learningových kurzů, správa a konfigurace LMS Moodle a jeho instalace. Určen je pro zájemce o tvorbu vlastních nových kurzů, úpravu stávajících kurzů i konstrukci kurzů na základě hotových materiálů.

Interaktivní tabule lze v současné době považovat za určitý standard mezi vyučovacími prostředky, kterými školy běžně disponují. Pro mnoho učitelů se staly každodenním pomocníkem při práci v hodině. Bez problémů ovládají funkce a nástroje softwaru interaktivní tabule, tvoří interaktivní výukové materiály atp. Přesto mnozí z nich zastávají názor, že vynaložená energie do tvorby takových materiálů nepřináší odpovídající efekt ve výuce. Jak tedy vytvářet materiály více efektivněji? Jakými technologiemi lze snadno a rychle obohatit stávající materiály o nové prvky? Právě na tyto otázky reaguje obsahová koncepce tohoto kurzu. Přitom se neomezuje pouze na nácvik technických dovedností při práci s jednotlivými programy či technologiemi. Důraz je kladen zejména na praktické využití jednotlivých funkcionalit ve výuce.

Kurz je určen učitelům 1. i 2. stupně ZŠ, kteří si sami, nebo se svými žáky, chtějí vytvářet jednoduché elektronické obvody. Naučit se prostřednictvím jednotlivých elektronických obvodů, modelů a aplikací jak fungují základní elektronické prvky. Učitel se naučí jak dětem pomoci se stavbou různých elektronických stavebnic a jejich oživováním. Naučí se pájení i SMD technologií, základům měření elektronických obvodů a potřebným základům elektroniky.

Kurz je určen učitelům 1. i 2. stupně ZŠ, kteří si sami, nebo se svými žáky, chtějí vytvářet jednoduché elektrotechnické obvody. Naučit se prostřednictvím jednotlivých elektrotechnických obvodů, modelů a aplikací jak fungují například motory, naučí se zapojování domácích rozvodů, vypínačů i různých praktických aplikací, jako je činnost a diagnostika tepelných spotřebičů, točivých spotřebičů, světelných obvodů apod.

Cílem kurzu bude seznámení s nářadím a pomůckami používanými k ručnímu obrábění dřeva a tvorba jednoduchých dřevěných stolních her a hraček ze dřeva.

Cílem kurzu bude demonstrovat možnosti využití konstrukčních stavebnic. Stavebnice jsou jedním z prostředků jak zábavnou formou předvést základní principy konstruování - spojování elementárních dílců do celků. Účastníci získají přehled o jednotlivých typech stavebnic a možnostech jejich využití.

Kurz se zaměřuje na zpracování informací - primárně textů a tabulek. Cílem je efektivně a komplexně využívat nástroje a možnosti MS Word a MS Excel a vytvářet tak dobře typograficky upravené dokumenty. Využití a konkrétní příklady jsou voleny z hlediska zájmů posluchačů a přizpůsobeny využitím na základních školách pro zpracování dokumentů.

Cílem kurzu bude seznámit zájemce se zajímavými technikami skládání, modelování, vystřihování a dekorování z papíru. Jedná se zejména o techniky origami, kusudama, kirigami, candy bag, tea bag, iris folding, quilling, papmache, embossing, pergamano, kašírování, decoupage a twistart. Součástí kurzu bude i tvorba dekorací a ozdobných předmětů z papíru. 

Cílem kurzu bude seznámit zájemce s pomůckami používanými při práci s voskovými provázky v kombinaci s bižuterií a s technikou tvorby moderních náramků Shamballa pomocí drhacích uzlů Macramé.

Cílem kurzu bude seznámit zájemce s pomůckami pro práci s kůží a syntetickými materiály a s technikami výroby ozdob a dekorací z kůže a koženky.

Kurz pokrývá látku základů hardware a software. Využívá kurikula Cisco IT Essentials a zabývá se teorií a praxí v oblastech osobních počítačů, laptopů, operačních systémů, mobilních zařízení, periferií a počítačových sítí. Náplní kurzu je teorie, testy, praktické úkoly a cvičení. V rámci kurzu je možné získat certifikát CISCO.

Cílem kurzu bude seznámení s pomůckami při práci s papírovými ruličkami, s technikami pletení a oplétání a tvorbou ozdobných předmětů a dekorací z papírových ruliček.

Cílem kurzu bude seznámit zájemce s využitím různých druhů slámy v lidových tradicích, s barvením a bělením a s technikou vázání a pletení slaměných ozdob.

Kurz rozšíří problematiku základů technického kreslení o zásady správného konstruování a navrhování. Součástí kurzu bude seznámit účastníky s 3D parametrickým modelováním, jednoduchým navrhováním technických výrobků a objektů.

Kurz navazuje na kurz "Praktická robotika ve výuce i volném čase". Kurz je určen učitelům 1. i 2. stupně ZŠ, kteří si sami, nebo se svými žáky, chtějí využívat robotickou stavebnici pro zlepšení názornosti  i atraktivity výuky v přírodovědných oborech. Učitel se v kurzu naučí vytvářet konkrétní modely, doplnit je potřebnými elektronickými obvody a tyto modely řídit prostřednictvím robotického systému. Celý kurz na praktických aplikacích rozšiřuje získané znalosti z předchozích dvou kurzů a podle zaměření učitelů v kurzu jsou voleny aplikační příklady. Aplikační příklady tedy do jisté míry volí sami frekventanti kuru. Může jít například o systémy pro výuku fyziky, technické zajímavosti a principy činnosti různých strojů a přístrojů, environmentální aplikace, měřící aplikace apod.

Kurz navazuje na kurz "Základy stavby a programování robotů pro učitele ZŠ". Kurz je určen učitelům 1. i 2. stupně ZŠ, kteří si sami, nebo se svými žáky, chtějí využívat robotickou stavebnici pro zlepšení názornosti  i atraktivity výuky v přírodovědných oborech. Učitel se v kurzu naučí vytvářet jednoduché modely, doplnit je potřebnými elektronickými obvody a tyto modely řídit prostřednictvím robotického systému. Tak efektivně vytvářet i své vlastní měřící a řídíci systémy potřebné pro výuku. Naučí se nejen základům jejich tvorby, ale také vytvořit řídící program pro procesor robotického systému. Způsob programování bez větších problémů zvládají i žáci třetích a čtvrtých tříd ZŠ. Programování se provádí pomocí jednoduchého grafického programování.

Cílem kurzu bude seznámit zájemce s pomůckami při smaltování práškovými smalty a s technikou zhotovení ozob a přívěsků na různé druhy technických materiálů (sklo, keramika, kov).

Cílem kurzu bude seznámit zájemce se staršími i novějšími technikami navlékání korálek. Součástí kurzu bude také výroba drobných šperků a doplňků z korálků (náušnice, náramek, mandala, přívěšek ap.)

Obsahem kurzu bude seznámit zájemce s problematikou základů technického kreslení. S využitím 2D CAD ukázat jak vytvořit výkresovou dokumentaci k jednoduchým výrobkům do školních dílen.

Cílem kurzu bude seznámit zájemce se staršími i novějšími drátenickými technikami, které se postupem času transformovaly do světa umění. Součástí kurzu bude výroba ozdobných předmětů a šperků s využitím nejznámějším technik oplétání.

Kurz je určen učitelům 1. i 2. stupně ZŠ, kteří si sami, nebo se svými žáky, chtějí vytvářet jednoduché interaktivní výukové animace a didaktické hry použitelné i ve spojení s interaktivními tabulemi. Kurz rozšiřuje znalosti z kurzu "Základy tvorby interaktivních výukových Flash animací nejen pro interaktivní tabule". Učitel se naučí základům řetězení animací, pokročilejším technikám řešení interaktivity animací, tvorbě inteligentních a komplexních prvků inteligentních animací.

Cílem kurzu bude seznámit zájemce s pomůckami a nářadím pro vakuové tváření plastových fólií. Součástí kurzu bude vytvoření vlastního námětu z překližky a tvorba formy vyrobené technikou vakuového tváření.

Kurz se zabývá možnosti zpracování vektorové grafiky, principy jejího vytváření, modifikace a využitím v praxi. Probírány jsou techniky tvorby vektorové grafiky a ilustrací vhodných pro celou škálu využití (tiskoviny, symboly, fotobanky, ...). Pro tvorbu mohou být alternativně využity programy Zoner Calisto, InkScape, Adobe Illustrator.

Kurz je zaměřen na problematiku jazyků XHTML/HTML a CSS pro tvorbu a úpravu webových stránek. Cílem kurzu je naučit se znát jednotlivé html značky a css styly a umět je aplikovat v praxi při tvorbě www stránek nebo úpravě stávajících stránek. Součástí kurzu jsou i témata z oblasti grafického zpracování webu, seo a další.

Cílem kurzu bude seznámit zájemce s pomůckami pro práci s vrbovým a březovým proutím a šustím, s etnograficky odlišnými technikami pletení z proutí a s tvorbou velikonočních dekorací z těchto materiálů.

V současnosti zažívají technicky zaměřené předměty na ZŠ „období temna“. Jejich hodinové dotace nejsou nikterak velké. O to více je třeba u žáků rozvíjet technické myšlení. Vybudovat u nich kladný vztah k technice, nadchnout je pro ni a umožnit jim poznání, jestli právě technika a technicky zaměřené obory nejsou tím, čemu by se rádi věnovali i ve svém budoucím povolání.

Kurz je zaměřen na získání základních znalostí a dovedností z oblasti elektrotechniky, elektroniky jako například sestavování jednoduchých elektrických obvodů, měření základních obvodových veličin, nebo pájení. Tyto základy jsou dále rozšiřovány např. o problematiku způsobu vedení domovních rozvodů (standardního i moderního) včetně základních principů jejich jištění, principů činností vybraných domácích spotřebičů či orientaci v běžně používaných obvodech s diodami, tranzistory, operačními zesilovači. Důraz je kladen zejména na praktické využití získaných dovedností a schopností ve výuce na ZŠ. Všechny výše uvedená témata jsou provázena praktickými příklady a ukázkami.

Kurz pokrývá látku základů počítačových sítí LAN (WAN) z pohledu principů a teoretických pojmů v dané oblasti. Kurz je založen na kurikulu Cisco - CCNA Exploration 1. Jeho úspěšným dokončením je možné získat certiífikát Cisco Networking Academy i znalosti požadované ke splnění první části Cisco profesní certifikace CCNA 1- 4 (ICDN 1, ICDN 2). Kurz obsahuje větší část teoretických pojmů a dílčí praktická cvičení.

Kurz je určen učitelům 1. i 2. stupně ZŠ, kteří si sami, nebo se svými žáky, chtějí využívat robotickou stavebnici pro zlepšení názornosti  i atraktivity výuky v přírodovědných oborech. Učitel se v kurzu naučí základům vytváření jednoduchých aplikací prostřednictvím robotického systému. Naučí se základům jejich konstrukce, oživení, ale také vytvoření řídícího programu pro procesor robotického systému. Způsob programování bez větších problémů zvládají i žáci třetích a čtvrtých tříd ZŠ. Programování se provádí pomocí jednoduchého grafického programování.

Kurz je určen učitelům 1. i 2. stupně ZŠ, kteří si sami, nebo se svými žáky, chtějí vytvářet jednoduché interaktivní výukové animace a didaktické hry použitelné i ve spojení s interaktivními tabulemi. Učitel se naučí základům animačních technik, základům tvorby inteligentních animací i základům vytvoření interaktivity pro uvedené animace.