Na konci tohoto předmětu bude student schopen:
1. vysvětlovat látky z oblastí hardware, software a počítačových sítí pro potřeby základních škol;
2. využívat pokročilé funkce aplikací vhodných k výuce na základních školách;
3. připravovat výukové opory a přípravy učitele pro využití ve vzdělávání;
4. znát a vysvětlit do hloubky látku hw a sw;

Na konci tohoto kurzu bude student schopen: vysvětlit a popsat funci jednotlivých součástí PC; porozumí principům činnosti PC, adresaci, zpravování a uložení dat; získá předled o základech počítačových sítí, bezpečnosti a virové ochraně; získá potřebné znalosti k absolvování závěrečné zkoušky oboru;

Předmět úzce navazuje na předchozí předměty studia a vyžaduje znalosti z těchto předmětů. Především pak IT Essentials (Základy výpočetní techniky)

Na konci tohoto předmětu bude student schopen: - správně vyučovat základní programátorské koncepty, - porozumět základním principům výuky programování, - analyzovat programátorská témata a sestavit si vyučovací hodinu, - korektně hodnotit své žáky, - znát dostupné učebnice, - hodnotit programovací jazyky a prostředí z hlediska jejich vhodnosti pro výuku programování, - znát současný vzdělávací systém, postavení a cíle programování na daném stupni školy (a stupni nižším). - samostatně prezentovat, vyučovat a diskutovat o ICT v kontextu základní školy;

Po ukončení předmětu by student měl být schopen využít základní znalosti z oblasti využití počítače na 1. stupni ZŠ. Znát teoretické principy funce PC a prakticky pracovat s prostředky výpočetní techniky v rozsahu nutném k výuce na 1. stupni ZŠ podle RVP ZV.

Flash Hrou - Vývoj

Náplň předmětu Elektrotechnika 1 se svou problematikou zaměřuje na opakováni základních znalostí a dovedností z oblasti matematiky a elektrotechniky. Dále se věnuje základním elektrotechnickým pojmům, jevům a obvodovým řešením včetně základních výpočetních metod v elektrotechnice a elektronice. Zabývá se také výrobou a distribucí elektrické energie.

Po ukončení předmětu by student měl být schopen využít základní vědomosti a dovednosti při práci s přírodními, textilními a technickými materiály a aplikovat získanou inspiraci pro pracovní činnosti předškolních dětí v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.